Beste bezoeker,

Mijn naam is Aad de Bruijn. Na mijn studie psychologie en de opleiding psychiatrische verpleegkunde, ben ik lange tijd werkzaam geweest in de GGZ als verpleegkundige en begeleider. 

Ik ben van jongs af aan een bijbellezer en kerkganger, ik ben geen theoloog. De verhalen van de bijbel hebben mij altijd al geboeid. Deze website is de neerslag van studie, gesprek en nadenken over het christelijk geloof. Op dat gebied is in de loop van mijn leven (ik ben van 1954) veel gebeurd en veranderd. Veel is onder kritiek komen te staan: traditie, geloofsopvattingen, bijbeluitleg, de rol van de kerk. Er is een vloedgolf overheen gegaan en de kerkelijke of christelijke presentie in de maatschappij is sterk verminderd en veranderd. Er zijn veel oorzaken voor aan te wijzen, maar ik denk dan aan bijvoorbeeld:

 

--De enorme zowel positieve als negatieve invloed van de moderne wetenschap, inclusief moderne theologie (met haar schriftkritiek, tekstkritiek, historische kritiek).

Als je de bijbelse verhalen (overleveringen, getuigenissen, brieven) vergelijkt met een wetenschappelijke geschiedschrijving van tegenwoordig, dan kun je die verhalen gemakkelijk wegzetten als fantasieverhalen, sprookjes, duimzuigerij, verzonnen en verdraaide heidense mythes e.d. en de gelovigen dan ook als naïef, onnadenkend, niet kritisch, gemakkelijk te bedriegen, ze weten niet beter, achterhaald en niet bij de tijd, van een andere planeet en wat je meer kunt verzinnen ('onder welke steen heb jij gelegen?' vind ik ook een goeie). Daar moet een antwoord op zijn en dat probeer ik hier te geven.

 

--Binnen het christendom is de diversiteit, die er altijd geweest is, nog groter geworden.

 

--Nederland is geen 'christelijk land' meer. De bevolking, de religies en ideologieën zijn heel divers geworden. 

 

--De opkomst van en propaganda voor het atheïsme en de atheïstische wetenschap.

 

--Het enorme verschil tussen de manier waarop men tegenwoordig omgaat met woord en beeld en de manier van omgaan met woord en beeld zoals men dat in het verre verleden deed. Ik denk aan de onvoorstelbare vluchtigheid van het geschreven woord in de tegenwoordige tijd en de bijna niet meer voor te stellen gewichtigheid van het (geschreven) woord in het verre verleden toen de bijbelse teksten overgeleverd en geschreven werden. De bijbelschrijvers waren m.i. woord- en vertelkunstenaars, kathedralenbouwers van verhalen, iets wat tegenwoordig niet meer voor komt.

 

Ik vraag mij af:

Hoe kun je de bijbel nog lezen, geloven en verstaan?
Hoe kun je in onze tijd met behoud van gezond verstand trouw blijven aan de Naam van de God van Israël en zijn Woord?

 

De bijbel is, denk ik, allereerst bedoeld als 'voedsel voor de geest' voor alle mensen en niet alleen als voer voor theologen. Je krijgt (een begin van een) antwoord op de vragen: wie is God, wie is de mens, wie ben ik en hoe kan ik een goed en geestelijk gezond leven leiden. De menselijke woorden van God in de bijbel, via het Joodse volk bij de andere volken terecht gekomen, wijzen de luisteraar een weg die geluk brengt in je leven. Dat is ten minste mijn ervaring. Hopelijk ook voor jou.

Succes!