Literatuur en bronnen.

Ik gebruik als naslag en studiemateriaal onder andere:


De Online Bible Studie editie van Importantia.com, met talrijke bijbelvertalingen en commentaren, waaronder die van Albert Barnes, John Lightfoot, John Gill, John Wesley en vele anderen (vaak ook op het internet te vinden).

 

Katechismus van de Katholieke Kerk, Licap c.v.b.a., Brussel, Secretariaat Rooms-Katholiek Kerkgenootschap
(SRKK), Utrecht, 1995, ISBN voor Nederland: 90-304-0718-2 ; ook te vinden op:

 

Catechismus van de katholieke Kerk  (Nederlands)

en

Catechism of the Catholic Church  (Engels)

 

Bergsma, John Sietze; Hahn, Scott Walker

Noah's nakedness and the curse on Canaan (Gen.9:20-27)

Journal of Biblical Literature

Volume 124, No. 1 Spring 2005

 

Kuitert, Dr. H.M.
Zonder Geloof vaart niemand wel.
Een Plaatsbepaling van Christendom en Kerk.
Baarn, Uitgeverij Ten Have paperback, 1974

 

Kuitert, Harry

Kerk als constructiefout
De overlevering overleeft het wel
Ten Have, 2014

 

Labuschagne, Casper J.
Vertellen met getallen
Functie en symboliek van getallen in de bijbelse oudheid, 1998

Zie ook de internet versie en andere boeken en artikelen over getallen.

 

Labuschagne, Casper J.

Numerical Secrets of the Bible, Rediscovering the Bible Codes

Zie ook de internet versie en andere boeken en artikelen over getallen.

 

Linden, Nico ter
Het Verhaal gaat…deel 2

Het verhaal  van Marcus en het verhaal van Mattheüs.
Amsterdam, Balans, 1998

 

Linden, Nico ter
De mooiste bijbelverhalen
Amsterdam, Balans, 2004

 

Linden, Carel ter
Wat doe ik hier in Godsnaam?
Een zoektocht
De Arbeiderspers,  Utrecht, 2013

 

Meier, John P.

A Marginal Jew.

Rethinking the historical Jesus, Volume 1

Doubleday, New York, 1991

 

Meijer, Fik
Paulus
Een leven tussen Jeruzalem en Rome
Atheneum-Polak & Van Gennep, Amsterdam, 2012

 

Meijer, Fik
Twee Steden
Opkomst van Constantinopel Neergang van Rome (330-608)
Atheneum-Polak & Van Gennep, Amsterdam, 2013

 

Meijer, Fik
Jezus & De vijfde evangelist
Atheneum-Polak & Van Gennep, Amsterdam, 2015

 

Pearce, Jonathan M. S. 

The Nativity: A Critical Examination 

May 12, 2012

Zie ook zijn artikelen op patheos.com, bijv. dit artikel.

 

Ratzinger, Joseph,  Benedictus XVI
Jezus van Nazareth 
Proloog, De Kinderjaren
2012, Lannoo

 

Ratzinger, Joseph,  Benedictus XVI
Jezus van Nazareth, deel III
Van de intocht in Jeruzalem tot de Opstanding
2010, Lannoo

 

Ratzinger, Joseph,  Benedictus XVI
Jezus van Nazareth, deel II
Van de doop in de Jordaan tot de Gedaanteverandering
2007, Lannoo

 

Snijders, Dr. L.A.

De getallen in de bijbel en hun verhaal.

Ten Have b.v., Baarn, 1995

 

The Eerdmans Dictionary of Early Judaism, 2010

 

Wijchers, Jurriaan; Kat, Simon

Bijbels Namenboek, derde herziene druk

Boekencentrum BV Zoetermeer, 1994

 

Wijk, C. G. van, arts
Genesis en de zintuiglijke waarneming, Servire B.V. Uitgevers Wassenaar, 1965

 

Wijk, C. G. van
Kanker. Het raadsel van zijn oorzaak en ontstaan.
Servire B.V. Uitgevers Wassenaar, 1974. 1e druk 296 pp

 

Wijk, C.G. van
De orientatie van trekvogels en postduiven, een mysterie ontsluierd,1980, 246 p.

 

Wijk, C. G. van, arts te 's-Gravenhage
Hersenen en bewustzijn, Genesis en evolutie
uitgegeven in 1994, Holland Academic Graphics, 's-Gravenhage.
470 p.
ISBN 10: 90-5569-003-1 ; NUGI 632
LCCN: 95183938 ; LC: B818 .W55 1994

 

YouTube kanaal: The Study of Christianity, Luke's Genealogy

 

Verder een aantal joodse internetbronnen:

 

Jewish virtual library

Chabad

The jewish home

Counter-missionary resources, Uri Yosef

Judaism 101