Beste lezer,

                                                                 
'De beer verslond het bokje'.
Deze uitspraak kan gelezen worden als een vorm van geschiedschrijving.
Het is niet onze gebruikelijke beschrijving van een gebeurtenis. De moderne manier van geschiedschrijving noemt tot in detail man en paard, sociale, economische en politieke processen die met de beschreven gebeurtenis te maken hebben. Het gaat dan om journalistieke historisch-wetenschappelijk verantwoordde verslaglegging eventueel aangevuld met videobeelden van hoe de zaken precies verliepen. Dat was vroeger, in oude (bijbelse) tijden, anders. Vooral als het ging om geschiedschrijving vanuit een godsdienstig perspectief.


Rusland annexeerde in maart 2014 het schiereiland de Krim, klein onderdeel van het land Oekraïne: 'de beer verslond het bokje'. Deze geschiedschrijving betreft een verleden gebeurtenis, uit 2014, maar kan tegelijk van toepassing zijn op wat nu gebeurt en op toekomstige gebeurtenissen: het gaat over wat gebeurd is, wat gebeurt en wat zal gebeuren. Een dergelijke beschrijving is waarheid die altijd gebeurt.


In de bijbel komt deze vorm van geschiedschrijving veel voor: daarin wordt gebruikt gemaakt van ‘beeld en gelijkenis'. In de bijbel wordt nergens geschiedschrijving bedreven omwille van een wetenschappelijk historisch betrouwbaar verslag van verleden gebeurtenissen. Dat soort geschiedenis wordt vaak samengevat en dienstbaar gemaakt aan de geschiedenis van God en mens.


In het eerste boek van de bijbel, Genesis, wordt als het kenmerk van de geschapen mens genoemd: dat de mens gemaakt is naar Gods "beeld en gelijkenis" (Gen.1:26). Het menselijke bestaan, inclusief zijn wel en wee, zijn geschiedenis, verdicht zich in de bijbel tot een spiegelbeeld en uitdrukking van 'het hogere', van God, de Schepper.


Deze invalshoek roept natuurlijk vragen op:
*waar blijft dan nog de feitelijke geschiedenis?

*wat is er verkeerd aan het letterlijk lezen en geloven van de Bijbelverhalen?

*is alles dan alleen nog maar 'symbool'?

*hoe moet of kun je de Bijbel dan lezen?

*hoe schreven die bijbelschrijvers eigenlijk?

*wat blijft er nog over van de traditionele geloofsleer?
e.a.

 


Er is dus veel om over na te denken. Veel van wat je op deze website vindt zal betrekking hebben op deze vragen. En voor alles hier geldt:

Als ik iets verkeerd uitleg, laat het me dan weten.
Succes!