Eet de woorden van God.

'Eten' in de bijbel is, naast het tot je nemen van voedsel, ook het tot je nemen van 'geestelijk voedsel'. Dat begint al in Gen.2:16: Je mag niet eten van de boom van de kennis van goed en kwaad. Ik kan bijvoorbeeld brood van goddeloosheid eten en wijn van geweld drinken (Spr.4:17). Ik kan brood eten en de woorden van God eten (Mt.4:4). We worden opgeroepen om 'Jezus zelf te eten en te drinken' (Joh.6:54-58). Hij is het ge-incorporeerde woord van God. Wie Hem 'eet' (incorporeert) ontvangt het ware leven. Je wordt dan gezegend met alles wat Hij is: kracht, liefde en wijsheid. Daarom lees ik in de bijbel, denk erover na (kauwen en herkauwen) en probeer ik voortdurend mijn leven daarnaar te richten.