GODS ZEGEN, NUMERI 6:22

 

Ik zegen en bescherm je,

Ik geef je licht en liefde,

Ik kom voor je op en geef je vrede.

 

BGT (Bijbel in gewone taal)

'De Heer zal jullie gelukkig maken en jullie beschermen.

De Heer zal bij jullie zijn en voor jullie zorgen.

De Heer zal aan jullie denken en jullie vrede geven.’ 

 

NBG (Nederlands bijbel genootschap)

De HERE zegene u en behoede u;

de HERE doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig;

de HERE verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.

 

In Numeri 6:22-27 geeft God Aäron en zijn zonen, de priesters, de opdracht om het volk Israël te zegenen met bovenstaande woorden. Het vertalen hiervan is blijkbaar moeilijk. Wat betekent bijvoorbeeld ‘doe zijn aangezicht/gelaat over u lichten’ of ‘verheffe zijn aangezicht over u’?

De strekking is wel duidelijk: God zoekt het geluk, het goede voor zijn volk in de (vijandige) wereld. God maakt zichzelf bekend aan zijn volk in deze zegen, Hij plaatst zijn volk onder zijn Naam: Zegen, bescherming, licht, liefde, aandacht, vrede: dat alles is Hij voor jou. Deze God is “Ik ben bij je”.

 

In een gevaarlijke wereld, zoals die van Abram, Mozes, Jezus en van ons, is de Naam van God jouw bescherming, wat er ook gebeurt. Een van de eerste beloften van God aan Abram (Gen.15:1) is: Vrees niet, Abram, Ik ben uw schild. 

Gods zegen betekent dat Hij "met jou" is, waarmee elke vorm van voorspoed, tegenover elke vorm van tegenspoed, gegeven is. God komt op, staat op, voor zijn volk om het te zegenen. Dat heeft Hij bewezen door het volk uit de slavernij en onderdrukking van Egypte te verlossen en te brengen naar het beloofde land van 'melk en honing'. Gods Naam en Zijn zegen worden uitgebeeld door onze begrippen: vader, moeder, herder, koning, schild, licht, liefde en vrede e.a.

 

Deze zegen getuigt van Pasen:

Hij staat op om zijn volk te verlossen en te zegenen.