05. mei 2020
Ik zegen en bescherm je, Ik geef je licht en liefde, Ik kom voor je op en geef je vrede. BGT (Bijbel in gewone taal) 'De Heer zal jullie gelukkig maken en jullie beschermen. De Heer zal bij jullie zijn en voor jullie zorgen. De Heer zal aan jullie denken en jullie vrede geven.’ NBV (Nieuwe bijbelvertaling) “Moge de HEER u zegenen en u beschermen, moge de HEER het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn, moge de HEER u zijn gelaat toewenden en u vrede geven.” NBG...
02. mei 2020
'Eten' in de bijbel is, naast het tot je nemen van voedsel, ook het tot je nemen van 'geestelijk voedsel'. Ik kan bijvoorbeeld brood van goddeloosheid eten en wijn van geweld drinken (Spr.4:17). Ik kan brood eten en de woorden van God eten (Mt.4:4). We worden opgeroepen om 'Jezus zelf te eten en te drinken' (Joh.6:54-58, ook een verwijzing naar de Eucharistie en het Heilig Avondmaal). Jezus is het ge-incorporeerde Woord van God. Wie Hem 'eet' (incorporeert) ontvangt het ware leven. Je wordt dan...